| หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี |
Electronicsหากจะมีส่วนให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อท่านบ้าง ติชม เสนอแนะ ถามปัญหา ได้ที่ ice@icelectronic.com จะขอบคุณยิ่ง

แรงดัน(Voltage)และกระแส(Current)

หน้านี้: แรงดัน | กระแส | ... อนุกรมและขนาน
หน้าต่อไป: มิเตอร์
ควรดู: มัลติมิเตอร์ | กฎของโอห์ม ด้วย

แรงดันและกระแสมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อที่จะรู้ซึ้งถึงอิเล็กทรอนิกส์  แต่ก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากเพราะเรามองมันไม่เห็นโดยตรง

 

แรงดันคือเหตุ กระแสคือผล

แรงดันพยายามทำให้กระแสไหลและกระแสจะไหลเมื่อครบวงจร บางทีเราอธิบายแรงดันว่าคือการผลัก(push)หรือแรง(force)ของไฟฟ้า  มันไม่ใช่แรงที่แท้จริงแต่อาจจะช่วยให้เราจินตนาการได้ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น   เป็นไปไม่ได้ที่จะมีแรงดันโดยปราศจากกระแส และกระแสไม่สามารถไหลได้โดยปราศจากแรงดัน

 
Switch closed Switch open No cell
มีแรงดันและกระแส
สวิทช์ต่อทำให้ครบวงจรและมีกระแสไหล
มีแรงดันแต่ไม่มีกระแส
สวิทช์ ไม่ต่อ(เปิด) วงจรขาดตอน กระแสจึงไม่ไหล
ไม่มีแรงดันและไม่มีกระแส
เมื่อไม่มีเซลล์แหล่งจ่ายแรงดันจึงไม่มีกระแสไหล


แรงดัน V

Connecting a voltmeter in parallel
ต่อโวลท์มิเตอร์ขนาน

แรงดันที่จุดใดๆ และ 0V (ศูนย์โวลท์)

Voltages at points แรงดันคือความต่างศักด์ระหว่างสองจุด แต่ในทางอิเล็กทรอนิกส์แรงดันที่จุดใดๆหมายถึงแรงดันระหว่างจุดนั้นกับจุดอ้างอิง 0V (ศูนย์โวลท์)

ศูนย์โวลท์เป็นจุดไหนก็ได้ในวงจรที่ต่อจากขั้วลบของแบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟ  เรามักจะเห็นตัวอักษร 0V บอกเสมอในแผนภาพวงจร

อาจจะข่วยให้เข้าใจง่ายหากคิดเรื่องแรงดันเทียบกับทางภูมิสาสตร์  คือจุดอ้างอิงที่ศูนย์ของความสูงคือระดับเฉลี่ยน้ำทะเลโดยความสูงเริ่มวัดจากจุดนี้ ศูนย์โวลท์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เทียบได้กับระดับเฉลี่ยน้ำทะเลในทางภูมิศาสตร์

Dual Supply

ศูนย์โวลท์สำหรับวงจรที่ใช้แหล่งจ่ายไฟคู่

บางวงจรต้องการแหล่งจ่ายไฟคู่ ต่อด้วยสายสามเส้นดังแสดงในแผนภาพ  สำหรับวงจรนี้จุดอ้างอิงศูนย์โวลท์คือตรงขั้วกลางระหว่างสองส่วนของแหล่งจ่าย

ในแผนภาพวงจรที่ซับซ้อนซึ่งใช้แหล่งจ่ายไฟคู่ นิยมใช้สัญลักษณ์ดิน(earth)แทนการต่อสายเข้า 0V วิธีนี้จะช่วยลดจำนวนสายที่ต้องเขียนในแผนภาพ 

แผนภาพแสดงแหล่งจ่ายไฟคู่ ±9V ขั้วบวกคือ +9V ขั้วลบคือ -9V และขั้วกลางคือ 0V


Connecting an ammeter in series
ต่ออนุกรมแอมป์มิเตอร์

กระแส I

1A (1 แอมป์) ค่อนข้างมากสำหรับอิเล็กทรอนิกส์  จึงมักใช้ mA (มิลลิแอมป์)บ่อยกว่า m (มิลลิ) หมายถึง "พัน"

1mA = 0.001A หรือ1000mA = 1A

การที่ต้องตัดวงจรเพื่อต่ออนุกรมแอมป์มิเตอร์ในวงจรที่บัดกรีแล้วค่อนข้างจะยุ่งยาก  ดังนั้นการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมักใช้การวัดแรงดันด้วยโวลท์มิเตอร์ ซึ่งสามารถต่อวัดได้ง่ายโดยไม่รบกวนวงจร


Voltage and Current in Series

แรงดันและกระแสของอุปกรณ์ต่ออนุกรม

แรงดันบวกรวม สำหรับอุปกรณ์ต่ออนุกรม
กระแสเหมือนกัน ผ่านอุปกรณ์ทุกตัวที่ต่ออนุกรม

ในวงจรนี้แรงดัน 4V คร่อมตัวต้านทานและ 2V คร่อม LED บวกรวมกันเท่ากับแรงดันแบตเตอรี่ 2V + 4V = 6V.

กระแสผ่านอุปกรณ์ทุกตัว(แบตเตอรี่ ตัวต้านทาน และ LED) คือ 20mAเท่ากัน


Voltage and Current in Parallel

แรงดันและกระแสของอุปกรณต่อขนาน

แรงดันเท่ากัน คร่อมอุปกรณ์ต่อแบบขนานทุกตัว
กระแสบวกรวม สำหรับอุปกรณ์ต่อแบบขนาน

ในวงจรนี้ แรงดันตกคร่อมแบตเตอรี่ ตัวต้านทาน และหลอด เท่ากับ 6V เท่ากัน

กระแสไหลผ่านตัวต้านทาน 30mA และไหลผ่านหลอด 60mA  บวกรวมกันเท่ากับกระแส  90mA ผ่านแบตเตอรี่


หน้าต่อไป: มิเตอร์ | เรียนอิเล็กทรอนิกส์

ไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes