| หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี |

  อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
(
Electronic Components)

หน้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สามารถระบุอุปกรณ์ ค้นหาค่า และเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานในวงจร
 

หากยังใหม่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจต้องการดูหน้าคำแนะนำในการซื้อชุดอุปกรณ์เริ่มต้นต่างๆ

หากต้องการทราบว่าต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างเมื่อทำการบัดกรีอุปกรณ์ โปรดดูที่หน้าเกี่ยวกับการบัดกรี นอกจากนี้ยังมีตารางสัญลักษณ์วงจรซึ่งมีข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ และสามารถใช้โครงงานเครื่องมือทดสอบอย่างง่ายเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้

ต้องการแผ่นข้อมูล(datasheet)สำหรับอุปกรณ์หรือไม่? ลองหาดูที่ DatasheetCatalog.comไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes