| หน้าแรก | สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี |
 

แนวทางการบัดกรี
(Soldering Guide)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหัวแร้งบัดกรีและเครื่งมืออื่นๆโปรดอ่านหน้า เครื่องมือที่จำเป็น 

บัดกรีอย่างไร

ข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยสองสามข้อแรก:

หากโชคร้าย (หรือไม่ระวังเพียงพอ!) เกิดแผลไหม้ตัวเองโปรดอ่านหัวข้อ การปฐมพยาบาล(First Aid)  

 

การเตรียมหัวแร้งบัดกรี:

ตอนนี้พร้อมที่จะเริ่มทำการบัดกรีแล้ว:

Good and bad soldered joints หากโชคร้าย (หรือไม่ระวังเพียงพอ!) เกิดแผลไหม้ตัวเองโปรดอ่านหัวข้อ การปฐมพยาบาล(First Aid)

 
Crocodile clip, photograph © Rapid Electronics
ปากคีบจรเข้(Crocodile clip)

ใช้แผ่นระบายความร้อน

อุปกรณ์บางอย่างเช่นทรานซิสเตอร์ อาจเสียหายด้วยความร้อนจากการบัดกรี ดังนั้นหากไม่ใช้ผู้ชำนาญการแล้วละก็ควรป้องกันความเสียหาย โดยการระบายความร้อนด้วยการคีบปากคีบจรเข้ ที่ขาระหว่างข้อต่อกับตัวอุปกรณ์  จริงๆอุปกรณ์พิเศษไว้ระบายความร้อนก็มีขาย แต่คิดว่าปากคีบจรเข้ก็ทำหน้าที่ได้ดี หาง่ายและราคาถูกอีกต่างหาก


หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบ้ดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล


แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์

 เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่จะเริ่มบัดกรีส่วนประกอบต่างๆ ลงบนแผงวงจรทันที แต่โปรดใช้เวลาในการระบุชิ้นส่วนทั้งหมดก่อน เราจะมีโอกาสทำผิดพลาดน้อยลงมากหากทำเช่นนี้!
    Components stuck onto paper
  1. ติดอุปกรณ์ทั้งหมดลงบนแผ่นกระดาษโดยใช้เทปกาว
  2. ระบุแต่ละอุปกรณ์และเขียนชื่อหรือค่าไว้ข้างๆ
  3. เพิ่มรหัส (เช่น R1, R2, C1 เป็นต้น) หากจำเป็น
    หลายโครงงานจากหนังสือและนิตยสารใส่ชื่ออุปกรณ์ด้วยรหัส (R1, R2, C1, D1 ฯลฯ) จึงควรใช้รายการชิ้นส่วนของโครงงานเพื่อค้นหารหัสเหล่านี้
  4. สามารถอ่านค่าตัวต้านทานได้โดยใช้รหัสสีตัวต้านทานซึ่งอธิบายไว้ในหน้าตัวต้านทาน นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์และสร้างเครื่องคำนวณรหัสสีตัวต้านทาน ด้วยตัวเองเพื่อช่วยความสะดวก
  5. ค่าคาปาซิเตอร์อาจหาได้ยากเพราะมีหลายประเภทที่มีระบบชื่อรหัสที่แตกต่างกัน! มีการอธิบายระบบต่างๆ ในหน้า Capacitors

อุปกรณ์บางอย่างต้องการการดูแลเป็นพิเศษเมื่อทำการบัดกรี หลายตัวต้องวางให้ถูกวิธี และบางอันอาจเสียหายได้ง่ายด้วยความร้อนจากการบัดกรี คำเตือนที่เหมาะสมแสดงไว้ในตารางด้านล่าง พร้อมกับคำแนะนำอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อทำการบัดกรี

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เฉพาะ โปรดดูหน้าอุปกรณ์หรือคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ในตาราง

สำหรับโครงงานส่วนใหญ่ จะเป็นการดีที่สุดที่จะวางใส่อุปกรณ์ลงบนบอร์ดตามลำดับที่ระบุด้านล่างนี้

 
 
อุปกรณ์
รูปภาพ
คำเตือน
1
ซ๊อคเก็ทไอซี(Chip Holders)
chip holder
เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้องโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอยบากอยู่ด้านปลายที่ถูกต้อง
และอย่าเพิ่งเสียบไอซีลงไป
 
2
ตัวต้านทาน(Resistors)
resistor
ไม่มีข้อควรระวังเป็นพิเศษสำหรับตัวต้านทาน
3
ตัวเก็บประจุ(capacitors)ค่าน้อยๆ
(น้อยกว่า 1µF)
small value capacitors
ตัวเก็บประจุเหล่านี้อาจเชื่อมต่อได้ทั้งสองทาง
ระวังตัวเก็บประจุแบบโพลีสไตรีนเพราะจะเสียหายได้ง่ายจากความร้อน
4
ตัวเก็บประจุอิเล็คโตรไลติค(Electrolytic capacitors)
(1µFและมากกว่า)
electrolytic capacitor
เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง สังเกตเครื่องหมาย + หรือ - ใกล้ขาข้างหนึ่ง
5
ไดโอด(Diodes)
diodes
เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง
ระวังเจอร์เมเนียมไดโอด (เช่น OA91) เพราะมันเสียหายได้ง่ายจากความร้อน
6
แอลอีดี(LEDs)
LED
เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง
แผนภาพอาจมีป้ายกำกับว่า a หรือ + สำหรับแอโนด และ k หรือ - สำหรับแคโด ใช่ มันคือ k จริงๆ ไม่ใช่ c สำหรับแคโด! แคโมีขาสั้นกว่าและอาจมีส่วนแบนเล็กน้อยบนตัว LED แบบกลม
7
ทรานซิสเตอร์(Transistors)
transistors
เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง
ทรานซิสเตอร์มี 3 ขา จึงจำเป็นต้องมีการระวังดูแลเป็นพิเศษเพื่อ ให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกต้อง
เสียหายได้ง่ายจากความร้อน
8
สายเชื่อมต่อ(Wire Links) (ระหว่างจุดบนแผ่นวงจร)
single core wire
สายแข็งเดี่ยว
ใช้สายแข็งแกนเดียว ซึ่งเป็นลวดตันเส้นเดียวที่หุ้มด้วยพลาสติก
หากไม่มีอันตรายจากการไปแตะสัมผัสกับส่วนอื่นๆ เราสามารถใช้ลวดทองแดงชุบ ซึ่งไม่มีพลาสติกหุ้มและดูคล้ายตะกั่วบัดกรีแต่แข็งกว่า
 
9
ขั้วต่อแบตเตอรี่(Battery clips) ออด(buzzers)และอุปกรณ์อื่นกับสายของมัน   เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง
10 สาย(Wires) ต่อไปยังส่วนต่างๆของแผง รวมทั้ง สวิทช์(Switches), รีเลย์(Relays), รีซิสเตอร์ปรับค่าได้(Variable resistors) และลำโพง
stranded wire
สายมาตรฐาน
ควรใช้สายตีเกลียวที่มีความยืดหยุ่นและหุ้มด้วยพลาสติก
อย่าใช้สายแข็งแกนเดียวเพราะจะหักได้เมื่องอซ้ำๆ
 
11 ไอซี(IC)
555 timer chip
เชื่อมต่อด้านให้ถูกต้อง
เสียบไอซีลงในช่องขาอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งหมดอยู่ในแนวเดียวกับซ็อกเก็ต จากนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปให้แน่น
 

หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบัดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล


ตะกั่วบัดกรีคืออะไร?

ม้วนตะกั่วบัดกรี
ตะกั่วบัดกรีเป็นโลหะผสม (ส่วนผสม) ของดีบุกและตะกั่ว โดยทั่วไปดีบุก 60% และตะกั่ว 40% ละลายที่อุณหภูมิประมาณ 200°C การเคลือบพื้นผิวด้วยโลหะบัดกรีเรียกว่า 'ทินนิ่ง' เนื่องจากโลหะบัดกรีมีปริมาณดีบุก ตะกั่วเป็นสิ่งมีพิษฉะนั้นควรล้างมือทุกครั้งหลังการบัดกรี

ตะกั่วบัดกรีสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยแกนฟลักซ์เล็กๆเป็นใส้ใน คล้ายสายไฟภายในเมนเฟล็กซ์ ฟลักซ์นั้นมีฤทธิ์กัดกร่อนเหมือนกรด และจะทำความสะอาดพื้นผิวโลหะในขณะที่ตะกั่วบัดกรีละลาย นี่คือเหตุผลที่คุณต้องหลอมตะกั่วบัดกรีที่ข้อต่อ ไม่ใช่ที่ปลายหัวแร้ง หากไม่มีฟลักซ์ การเชื่อมต่อต่อส่วนใหญ่จะล้มเหลวเนื่องจากโลหะจะเกิดออกซิไดซ์อย่างรวดเร็ว และตัวประสานเองก็จะไม่ไหลลงบนพื้นผิวโลหะที่สกปรกและเป็นออกซิไดซ์
ขนาดตะกั่วบัดกรีสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดีที่สุดคือ 22swg (swg =standard wire gauge'เกจลวดมาตรฐาน')
 

หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ ตะกั่วบัดกรีคืออะไร?  | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล


ถอดบัดกรี(Desoldering)

ในบางขั้นตอน อาจต้องปลดบัดกรีข้อต่อเพื่อถอดหรือวางตำแหน่งสายไฟหรืออุปกรณ์ใหม่ มีสองวิธีในการถอดบัดกรี:
 

 
ใช้ปั๊มถอดตะกั่วบัดกรี (ที่ดูดตะกั่ว)
1.  ด้วยปั๊มถอดตะกั่วบัดกรี (ที่ดูดตะกั่ว)


 
ใส้ซับตะกั่ว
2.  ด้วยไส้ซับตะกั่ว(ทองแดงถัก)

หลังจากถอดโลหะบัดกรีส่วนใหญ่ออกจากข้อต่อแล้ว สามารถถอดลวดหรือขาอุปกรณ์ออกได้ทันที (รอสักครู่เพื่อให้เย็นลง) หากข้อต่อไม่หลุดออกง่าย ๆ ให้ใช้ปลายหัวแร้งจิ้มละลายรอยบัดกรีที่เหลืออยู่พร้อม ๆ กับดึงขาอุปกรณ์หรือลวดออก ระวังอย่าไหม้ให้ตัวเอง

หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ | ตะกั่วบัดกรีคืออะไร? | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาล


ปฐมพยาบาลแผลไหม้

แผลไหม้จากการบัดกรีส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงและการรักษาทำได้ง่าย: เพื่อลดความเสี่ยงของการไหม้:

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมอีกมากเกี่ยวกับการบัดกรี หาอ่านได้จากเอกสารต่อไปนี้(ภาษาอังกฤษ ไฟล์ PDF)
คู่มือการบัดกรีเบื้องต้น
The Basic Soldering Guide จากนิตยสาร Everyday Practical Electronics
คู่มือการบัดกรีเบื้องต้น How To Solder จากผู้จำหน่ายชุดคิทเพื่อการศึกษา Makerspaces.com
คู่มือการบัดกรีระดับอาชีพ
Soldering Instructions จากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับบัดกรี SRA Soldering Products, www.sra-solder.com
 

หน้าบน | บัดกรีอย่างไร | แนะนำการบัดกรีอุปกรณ์ ตะกั่วบัดกรีคืออะไร?  | ถอดบัดกรี | ปฐมพยาบาลไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes