| สารบัญ | โครงงาน | การประกอบ | การบัดกรี | เรียนอิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์ | 555 | สัญลักษณ์ | ถามบ่อยๆ | ลิ้งค์ที่น่าสนใจ | กลับไอซีอี |
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นหากจะมีส่วนให้ความรู้ให้ประโยชน์ต่อท่านบ้าง ติชม เสนอแนะ ถามปัญหา ได้ที่ ice@icelectronic.com จะขอบคุณยิ่ง

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
สำหรับผู้เริ่มต้นชอบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเตรียมตัวเป็นนักอิเล็กทรอนิกส์สมัครเล่น
และก้าวสู่นักอิเล็กทรอนิกส์อาชีพต่อไป

เป้าหมายของบทเรียนนี้คือ

 

หัวข้อที่สามารถอ่านได้ขณะนี้คือ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ 25 เรื่อง

กำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วน
บางหัวข้อยังไม่เสร็จ ต้องขออภัย
กรุณากลับมาอีกครั้งได้อ่านแน่ๆ
!

UPLOAD ล่าสุด
21/02/2566

เริ่มเข้าห้องเรียนที่นี่

เรียนให้สามารถสร้าง-ประกอบโครงงานได้

เรียนรู้ตั้งแต่วิธี การบัดรี จนสามารถประกอบ โครงงาน ได้

เรียนให้รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ทำความรู้จักและคุ้นเคยกับ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น
ตัวต้านทาน, ตัวเก็บประจุ, ไดโอด . ไดโอดเปล่งแสง(LEDs).เป็นต้น
และสามารถทดสอบอุปกรณ์ด้วยโครงงาน เครื่องทดสอบอุปกรณ์.

เรียนให้อ่านวงจรเป็น

ติดตามอ่านในหัวข้อต่างๆของ เรียนอิเล็กทรอนิกส์
และทำความเข้าใจถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในวงจร.

 


ไอซีอีแปลและเรียบเรียง เพื่อเผยแพร่สำหรับคนไทย ผู้ที่มีอิเล็กทรอนิกส์ในหัวใจ ขอขอบคุณ Mr. James Hewes     คุณเข้ามาเยี่ยมเราเป็นคนที่ นับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2548