NAP ALARM

 เครื่องเตือนกันหลับ  DRIVERS SLEEPING ALARM 

 

EP-223

EP-223
เครื่องเตือนกันหลับ 
DRIVERS SLEEPING ALARM 

ของฝากสำหรับคนที่ท่านห่วงใย
เครื่องเตือนเพื่อชีวิตสำหรับคนขับรถ
ชีวิตมีค่าอย่าประมาท เดินทางไกล 
ขับรถระยะยาวควรใช้ประจำ  
ติดตั้งที่หูเมื่อง่วงนอนและสัพพะงก
เครื่องจะมีเสียงดังเตือน
มารับเอง ราคาเครื่องละ 99 บาท เท่านั้น
รวมแบตเตอรี่ 3 ก้อน พร้อมใช้งาน
(ส่งทางพัสดุ+ค่าส่ง 20 บาท สั่ง10 ชุดขึ้นไปค่าส่งฟรี 

เตือนก่อนหลับ ง่วงอย่าขับ ชีวิตรอดปลอดภัย

ขออภัย งดบริการทางพ.ก.ง.) 
วิธีใช้งาน
1.คล้องเครื่องที่ใบหูข้างซ้ายหรือขวาตามถนัดดังรูป
2.เปิดสวิทช์ให้เครื่องพร้อมทำงาน
3.ทดสอบการทำงานของเครื่องโดยการก้มหัวลงจะ
มีเสียงดังและเมื่อหัวตั้งตรงเสียงจะหยุดดัง
4.เมื่อเลิกใช้ควรปิดสวิทช์
5.เมื่อถ่านหมดเสียงเตือนจะเบา  เปลี่ยนถ่านใหม่ 
แบบ  LR44 จำนวน 3 ก้อน
คำเตือน
1.เมื่อเลิกใช้งานอย่าวางเครื่องทิ้งไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง
2.เครื่องนี้ไม่ได้ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการหลับในหรือ
เมื่อยหล้าขณะขับรถ แต่เป็นเพียงเครื่องเตือนเท่านั้น
3.เมื่อรู้สึกง่วงหรือเมื่อยล้าขณะขับรถควรหยุดพักให้เร็วที่สุด

ด้วยความรักและห่วงใย
ขับรถทางไกล
วันสงกรานต์ปีนี้
เพื่อความปลอดภัย
โปรดงดดื่มสุรา
และใช้เครื่องเตือน
กันหลับ


คู่มือการใช้

สั่งซื้อไปจำหน่ายจำนวนมาก ราคาพิเศษ 
ติดต่อด่วน คุณอติชาต  02 9666607-9

 กลับหน้าหลัก